Johtamisen erikoisammattitutkinto

Sisältö

POMOPRO® koostuu noin 30 valinnaisesta koulutusmoduulista, joiden teemoja ovat

 • strateginen ja liiketoimintajohtaminen
 • esimies- ja johtamisvalmiudet noviisista konkariin
 • tuottavuuden ja talouden johtaminen ja kehittäminen
 • asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen
 • prosessien ja laadun johtaminen
 • henkilöstö, osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen.


Koulutuksen alussa käydään jokaisen hakijan kanssa henkilökohtainen keskustelu, jossa kartoitetaan tutkinnon suorittajan olemassa oleva osaaminen ja ammattitaito. POMOPRO® -kartoituksen avulla tarkennetaan valmennusohjelman sisältö sekä suunnitellaan yksilöllinen oppimis- ja kehittämispolku. Oman johtajuuden kehittämisen sekä itsetuntemuksen lisäämisen apuvälineenä käytetään 360o–johtajuusarviota ja Thomas-analyysiä (henkilökohtaisen profiilin analyysi).
         
Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Johtajana toimiminen.

Valinnainen osa (joista valitaan yksi):
 • Henkilöstön johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Tuotannon johtaminen
 • Verkostojen johtaminen.

Tutkinto suoritetaan käytännön johtamistyössä omalla työpaikalla.

Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjänä toimii Hyria koulutus Oy.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: