Projekti2 Projektin toteuttaminen

29.11.2016 klo 8.30 - 12.30

Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.11.2016
Lisätiedot
JAAKKOLA, TARJA, kouluttaja
johtaminen ja esimiestyö, liiketalouden ala

Puh. 050 312 0563