10POMO Työnjohtaja tai lähiesimies

Sisältö

Ammattina työnjohtaja tai lähiesimies
  • Työnjohtajan ja lähiesimiehen rooli, vastuut ja velvoitteet

Prosessit (työpajapäivä)
  • Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen
 
Tuottavuus (työpajapäivä)
  • Yleiskuva tuottavuudesta ja tuottavuustyön osa-alueista
 
Työlainsäädäntö ja työoikeus
  • Juridiikkaa työnjohtajille ja lähiesimiehille
 
Neuvottelutaidot
  • Neuvottelutaitojen merkitys henkilöstö- ja asiakasrajapinnassa
 
Esimiehen vuorovaikutus
  • Vuorovaikutuksen merkitys henkilöstö- ja asiakasrajapinnassa

Viestintä esimiestyössä (työpajapäivä)
  • Kehityskeskustelut, palautteenanto ja -vastaanotto