Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto

Sisältö

Sisältö 

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta, osaamisalan pakollisista tutkinnon osista ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Valinnainen tutkinnon osa voi olla myös toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa.

Metsätalousyrittäjyyden osaamisalan tutkintonimike on metsätalousyrittäjä ja metsäpalveluyrittäjyyden osaamisalan tutkintonimike on metsäpalveluyrittäjä.

Pakollinen tutkinnon osa

1. Talousmetsien hoito 

Metsätalousyrittäjyyden osaamisala

Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

2. Metsätalouden suunnittelu

3. Puukaupan tekeminen

Metsäpalveluyrittäjyyden osaamisala

Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

4. Metsäpalveluliiketoiminnan suunnitteleminen

5. Metsäpalvelun tuottaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden osan

6. Puunkorjuu

7. Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen

8. Puun jatkojalostus

9. Vaativien puunpoistojen tekeminen

10. Metsäsuunnittelu

11. Metsänparannustöiden toteuttaminen

12. Luonto- ja maisemapalvelujen tuottaminen

13. Taajamametsien hoitaminen

14. Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: