Vartijan ammattitutkinto, non-stop

Sisältö
Jokaiselle näyttötutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka sisältää hakeutumisvaiheen, tarvittavan ammattitaidon hankkimisen sekä tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisen.

Vartijan ammattitutkinto muodostuu seuraavista pakollisista tutkinnon osista:

 • Vartijan työn perusteet
 • Vartijan peruskurssi
 • Vartiointitoiminta turvallisuusalalla
 • Pelastustoiminta
 • Turvallisuustekniikka
 • Uhkatilanteiden hallinta.

 Sekä vähintään kahdesta valinnaisesta osasta:

 • Vastaanottopalvelut
 • Paikallisvartiointi
 • Piirivartiointi ja hälytystehtävät
 • Myymäläturvallisuus
 • Järjestyksenvalvonta
 • Kuljetusturvallisuus
 • Henkilöturvallisuus
 • Turvatarkastus
 • Yrittäjyys.


Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: