Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) tutkintotilaisuuksien arviointiin perehdyttävä verkkokoulutus

Sisältö
  • näyttötutkintojärjestelmän periaatteet, toimijat ja keskeiset käsitteet
  • tutkintotilaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • tutkinnon osien arvioinnin kohteet
  • oman yksikön tarkastelua tutkintotilaisuuden työympäristönä

 

Koulutus suoritetaan verkossa ja sen pituus on maksimissaan1 kuukausi. Koulutuksen voi suorittaa myös nopeammin.

Verkkokoulutuksen ohjeet, materiaali ja tehtävät löytyvät sivustolta

https://sites.google.com/a/edu.hyria.fi/sosiaali--ja-terveysalan-perustutkinto---arvioijakoulutus/