Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) tutkintotilaisuuksien arviointiin perehdyttävä verkkokoulutus

Perustiedot
Koulutuspaikka
Hyria, verkkokoulutus, Internet
Lisätietoja
hakutoimisto(at)hyria.fi
Tuotteet
Sosiaali- ja terveysala
Arviointiin perehdyttävä koulutus
Henkilöstö- ja täydennyskoulutus
Jatkuva haku_Arviointiin perehdyttävä koulutus
verkkokoulutus_Sosiaali- ja terveysala
Kuvaus

Arvointik_verkko (pdf) (52.8 KB)

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien arvioijille. Osallistujilla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Tavoite         

Koulutuksen tavoitteena on yhtenäistää ammattitaidon arviointia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa sekä antaa pätevyys ko. tutkinnon tutkintotilaisuuksien arviointiin.

Koulutuksen suorittanut voi arvioida aikuisopiskelijoiden tutkintotilaisuuksia.                        

Aika              

Koulutuksen voi suorittaa joustavasti itselle sopivana ajankohtana.

Ilmoittautuminen                

https://wilma.hyria.fi/browsecourses?short-term=62861&school-id=27&checkout=true