Tietokoneen käyttäjän A-kortti, Windows ja MS Office -ohjelmat, verkkokoulutus

Sisältö

Verkkokoulutuksen moduulit

Moduulit:
Koulutuksen ohjelmisto:
Laitteen ja tiedonhallinta
Windows 7
Tekstinkäsittely
MS Word 2007/2010/2013
Internet ja sähköposti
Internet Explorer ja web-posti
Taulukkolaskenta
MS Excel 2007/2010/2013
Tietokannat
MS Excel 2010/2013 tai MS Access 2010/2013
EsitysgrafiikkaMS PowerPoint 2007/2010/2013
Kuvankäsittely
GIMP

Osallistuja saa A-kortin suoritettuaan hyväksytysti 7 moduulia. A-kortin pakolliset moduulit ovat:

  • Laitteen ja tiedonhallinta
  • Tekstinkäsittely
  • Internet ja sähköposti.

Mikäli tutkinto jää kesken, saa osasuorituksista todistukseksi opintokortin.

@-korttiin sisältyvät moduulit ovat samat kuin A-kortissa, mutta ero on suoritettavien moduulien vähimmäismäärässä. Osallistuja saa virallisen @-kortin suoritettuaan 4 moduulia. @-kortissa on 2 pakollista moduulia:

  • Laitteen ja tiedonhallinta
  • Internet ja sähköposti.

Sisältö

Jokaisen moduulin laskennallinen kesto eli opiskeluun käytettävä aika on noin neljä viikkoa. Kukin moduuli sisältää:

  • Itseopiskeluaineiston
  • Tehtävät ja harjoitukset
  • Palautettavan harjoituskokeen.

Koepäivistä sovitaan vastuukouluttajan kanssa erikseen. On mahdollista suorittaa useita kokeita kerralla. Koemaksu sisältää yhden uusintakoemahdollisuuden.

Pääsääntöisesti kokeet suoritetaan Hyrian toimipisteessä. Mikäli kokeet suoritetaan omalla kotipaikkakunnalla, edellytämme opiskelijan hankkivan omakustanteisesti kokeeseen sopivan tilan, tietokoneen ja kokeen valvojan. Koejärjestelyistä sovitaan vastuukouluttajan kanssa etukäteen. Hyrian vastuukouluttaja toimii aina kuitenkin kokeen tarkastajana sekä palautteen antajana.