Viljelijän ammattitutkinto

Sisältö

Viljelijän ammattitutkintoon valmistava koulutus keskittyy kasvinviljelytilan ammattilaiselta vaadittaviin ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon osaamisaloja ovat Maatalousyrittämisen osaamisala sekä Maatilan hoitamisen osaamisala. Viljelijän ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta. Ensimmäinen osa on osaamisalan tutkinnon osa ja suorittajalle pakollinen. Toinen ja kolmas osa ovat valinnaisia tutkinnon osia.

Maatalousyrittämisen osaamisala:
1 Johtaminen ja kehittäminen maatilayrityksessä (osaamisalueen pakollinen osa)
tai
Maatilan hoitamisen osaamisala:
2 Tilan hoitaminen (osaamisalueen pakollinen osa).

Valinnaisista tutkinnonosista valitaan vähintään kaksi tutkinnon osaa, joista ainakin yksi tutkinnon osa tulee valita tutkinnon osista 3-6.

3 Kasvinviljely elintarviketuotantoon
4 Kasvinviljely rehuntuotantoon
5 Kasvinviljely energiantuotantoon
6 Luonnonmukainen kasvintuotanto
7 Maaseudun palvelutuotanto
8 Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Hyria koulutus järjestää valmistavaa koulutusta maatalousyrittämisen osaamisalaan, jossa valinnaisina tutkinnon osina ovat kasvinviljely elintarviketuotantoon sekä kasvinviljely rehuntuotantoon.

Opiskeluun sisältyy myös oppimistehtäviä sekä työssä oppimista käytännön kasviviljelytöitä tehden. Lähiopiskelun määrä on noin 4 päivää kuukaudessa. Koulutusohjelma soveltuu toteutettavaksi myös oppisopimuskoulutuksena. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona henkilökohtaisen suunnitelman mukaan aitoja työtehtäviä tehden.

Ammattitutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkintoa suorittavalla on muulla tavoin hankitut tutkinnon perusteissa määritellyt tiedot ja taidot. Yksilöllisestä opiskelu- ja tutkintoaikataulusta sovitaan henkilökohtaistamissuunnitelman yhteydessä.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: