Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi - Käytön tuen osaamisala ja Ohjelmistotuotannon osaamisala, non-stop

Sisältö

Valmistavan koulutuksen sisältö muokkautuu vastamaan jokaisen osallistujan henkilökohtaisia osaamistarpeita. Sisältö laaditaan tutkinnon osittain seuraavista kokonaisuuksista:              

Palvelutehtävissä toimiminen:

 • IT-palvelunhallinta
 • Työväline- ja viestintäohjelmat
 • Verkkosivut ja kuvankäsittely.


Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto:

 • Työaseman hankinta, käyttöönotto- ja ylläpitoprojekti
 • Ohjelmointiin tutustuminen.

 

Ylläpitotehtävissä toimiminen:

 • Lähiverkot
 • Työasema- ja verkkoympäristön asennus ja ylläpito
 • Palvelinympäristön hallinta ja ylläpito
 • Virtualisointi.

Palvelujen käyttöönotto ja tuki:

 • Työasemaympäristön vakiointi
 • Tietoverkot
 • Palvelinympäristön rakentaminen
 • Koulutus, opastus ja helpdesk-toiminnot.

 

Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen:

 • Ohjelmoinnin käytänteet
 • Tietokannat ja kyselykieli
 • Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen.


Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen:

 • Olio-ohjelmointi
 • Verkko-ohjelmointi
 • Ohjelmiston toteuttamisprojekti.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista, valitun osaamisalan opinnoista sekä yhdestä tai kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Jokaiselle osallistujalle valitaan ja laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma omien tavoitteiden mukaisesti.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

Palvelutehtävissä toimiminen

Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto

Käytön tuen osaamisala

Ohjelmistotuotannon osaamisala

Ylläpitotehtävissä toimiminen

Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen

Palvelujen käyttöönotto ja tuki

Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat valitaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan


Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: