Suunnitteluassistentin ammattitutkinto, non-stop

Sisältö
Suunnitteluassistentin ammattitutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan, jolloin kunkin opiskelijan opintopolku täsmentyy. Valmistavan koulutuksen suunnitelma laaditaan tukemaan tutkinnon suorittamista.

Hakeutumisvaiheessa:
 • selvitetään hakijan aikaisemmin hankkima osaaminen ja työkokemus
 • arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle
 • arvioidaan hakijan koulutustarpeet sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien tarve
 • arvioidaan hakijan ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet sekä ote-taan huomioon hakijan työpaikan kehittämistarpeet.
Arviointien pohjalta tehdään yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Suunnitteluassistentin ammattitutkinnon tutkintorakenne:

Kaikille pakollinen tutkinnon osa
 • 1.1 Toiminta suunnitteluprosessissa
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi
 • 2.1 Koneensuunnittelu
 • 2.2 Arkkitehtisuunnittelu
 • 2.3 Rakennesuunnittelu
 • 2.4 Sähkösuunnittelu
 • 2.5 LVI-suunnittelu
 • 2.6 Infrasuunnittelu
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kolme
 • 2.7 3D-mallinnus ja visualisointi
 • 2.8 CAD/CAM -tekniikka
 • 2.9 Koneautomaatio
 • 2.10 Kiinteistöautomaatio
 • 2.11 Laitossuunnittelu
 • 2.12 Korjausrakentaminen
 • 2.13 Tilasuunnittelu
 • 2.14 Julkaisutekniikka
 • 2.15 Multimedia
 • 2.16 Toimistopalvelut
 • 2.21 Yrittäjyys

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: