Teknisen suunnittelun perustutkinto, non-stop

Sisältö
Teknisen suunnittelun perustutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan, jolloin kunkin opiskelijan opintopolku täsmentyy. Valmistavan koulutuksen suunnitelma laaditaan tukemaan tutkinnon suorittamista.

Hakeutumisvaiheessa:
  • selvitetään hakijan aikaisemmin hankkima osaaminen ja työkokemus
  • arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle
  • arvioidaan hakijan koulutustarpeet sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien tarve
  • arvioidaan hakijan ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet sekä otetaan huomioon hakijan työpaikan kehittämistarpeet.
Arviointien pohjalta tehdään yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Teknisen suunnittelun perustutkinnon tutkintorakenne:
 
Kaikille pakolliset tutkinnon osat (valitaan yksi osa)                                                
  • Toimistotöissä toimiminen                                                             
  • Tekninen suunnittelu  


 Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi osa)

  • Rakennustekninen suunnittelu                                                      
  • Konetekninen suunnittelu                                                             


Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: