Levytekniikan ammattitutkinto, non-stop

Sisältö
    
Levytekniikan ammattitutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan, jolloin kunkin opiskelijan opintopolku täsmentyy. Valmistavan koulutuksen suunnitelma laaditaan tukemaan tutkinnon suorittamista.

Hakeutumisvaiheessa:
 • selvitetään hakijan aikaisemmin hankkima osaaminen ja työkokemus
 • arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle
 • arvioidaan hakijan koulutustarpeet sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien tarve
 • arvioidaan hakija ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet, sekä otetaan huomioon hakijan työpaikan kehittämistarpeet.
Arviointien pohjalta tehdään yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Pakolliset tutkinnon osat:
 • Levy- ja teräsrakennetyön yleistaidot
 • Hitsaustyöt
Vaihtoehtoiset tutkinnon osat:
 • Ohutlevytyöt
 • Paksulevytyöt
Valinnaisia tutkinnon osia:
 • Teräsrakennetyöt
 • Kokoonpanohitsaustyöt
 • Ryhmien 8 ja 10 (ISO/TR 15608) materiaalit levytyössä (ruostumattomat ja haponkestävät teräkset)
 • Ryhmien 21, 22 ja 23 (ISO/TR 15608) materiaalit levytyössä (alumiinit)
 • Laserleikkaus
 • Vesileikkaus
 • Levyntyöstö levytyökeskuksella
 • Särmäys
 • Puristintyöt

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: