Levytekniikan ammattitutkinto, non-stop

Perustiedot
Koulutuspaikka
Hyria, Torikatu 18, Hyvinkää
Lisätietoja
hakutoimisto(at)hyria.fi
Hinta
Opiskelijamaksu 450 € ja tutkintomaksu 58 €. Mikäli opiskelija suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, maksaa hän vain 58 € tutkintomaksun. Koulutus on osittain opetusministeriön rahoittamaa koulutusta.
Tuotteet
Studentum Aikuiskoulutus
Jatkuva haku_Levytekniikan ammattitutkinto
Kuvaus

Kohderyhmä
Tutkinnon kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on kone- ja metallialan perustutkinto tai henkilöt, jotka ovat toimineet useita vuosia levy- ja hitsausalan työtehtävissä ilman ammatillista pätevyyttä. Myös ammattikorkeakouluopinnot suorittaneet henkilöt voivat laajentaa osaamistaan levytekniikan ammattitutkinnolla tai sen osilla.

Tavoite
Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaja:
  • omaa levy- ja hitsaustekniikan tiedollisen ja taidollisen erikoisosaamisen työllistyäkseen
  • osaa tehdä vaativia levytöitä ja hitsata useilla prosesseilla kansainvälisten vaatimusten mukaisesti
  • osaa käyttää numeerisesti ohjattuja levytyökoneita
  • tuntee metallialalla käytettävät materiaalit
  • osaa työskennellä turvallisesti
Koulutus on ammatillista erikoistumiskoulutusta, jonka suoritettuaan henkilöllä on riittävät valmiudet suoriutua vaativissa kone- ja metalliteollisuuden hitsaus- ja levyalan ammattitehtävissä huomioiden työturvallisuus, laatu- ja taloudellisuusnäkökohdat.

Aika
Koulutusta toteutetaan non-stop -periaatteella, jolloin opiskelun aloittaminen voi tapahtua opiskelijan tarpeen mukaan. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen (noin 2 vuotta), riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta.

Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, koostuen lähiopetuksesta (noin 4 pv/kk) ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskeluna) sekä työssäoppimisesta. Opintoihin sisältyy lisäksi henkilökohtaista opintojen ohjausta. Lähiopetuksessa on joulu- ja kesätauot.

Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Haku
Hakuaika jatkuva.
Hae koulutukseen tästä: Levytekniikan ammattitutkinto, nonstop

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen taustatietolomake osoitteessa www.hyria.fi/oppisopimus

Lisätiedot

Oppisopimusasiat www.hyria.fi/oppisopimus

Peruutusehdot (eivät koske oppisopimusopiskelijaa)    

Tiedotamme opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Mikäli ilmoittautuja ei pääse koulutukseen, peruutus voidaan tehdä ilmoittautumisajan loppuun saakka sekä viimeistään 5. arkipäivänä opiskelupaikkatiedon saamisen jälkeen. Muutoin veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautunut ja opiskelupaikkatiedon saanut jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko koulutuksen hinnan. Ilmoitathan esteestäsi, jotta opiskelupaikka ei jäisi käyttämättä! Maksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden koulutuksen muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen.