Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja, non-stop

Sisältö

Kone- ja metallialan perustutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan, jolloin kunkin opiskelijan opintopolku täsmentyy. Valmistavan koulutuksen suunnitelma laaditaan tukemaan tutkinnon suorittamista.

Hakeutumisvaiheessa:

 • selvitetään hakijan aikaisemmin hankkima osaaminen ja työkokemus

 • arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle

 • arvioidaan hakijan koulutustarpeet sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien tarve

 • arvioidaan hakijan ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet sekä otetaan huomioon hakijan työpaikan kehittämistarpeet.

Arviointien pohjalta tehdään yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Asennuksen ja automaation perustyöt

 • Koneistuksen perustyöt

 • Levytöiden ja hitsauksen perustyöt

 • Levy- ja hitsaustyöt


Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Asennushitsaus

 • Hitsaus

 • IW-hitsaus
 • Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus

 • Levy- ja teräsrakennetyöt
 • Levytyökeskuksen käyttö
 • NC-tarkkuussärmäys
 • Ohutlevytyöt
 • Manuaalikoneistus

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: