Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja, non-stop

Perustiedot
Koulutuspaikka
Hyria, Torikatu 18, Hyvinkää
Lisätietoja
hakutoimisto(at)hyria.fi
Hinta
Tutkintomaksu 58 €. Koulutus on osittain opetusministeriön rahoittamaa koulutusta.
Tuotteet
Studentum Aikuiskoulutus
Jatkuva haku_Levyseppähitsaaja
Kuvaus

Kone_ja_metallialan_perustutkinto_levyseppähitsaaja (pdf) (96 KB)

Kohderyhmä

Tutkinnon kohderyhmänä ovat levyseppähitsaajan ammattia uutena ammattina tai ilman alan aikaisempaa koulutusta opiskelevat henkilöt. Myös ammattikorkeakouluopinnot suorittaneet henkilöt voivat laajentaa osaamistaan kone- ja metallialan perustutkinnolla tai sen osilla.


Tavoite

Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaja:

  • omaa levyseppähitsaajan ammatin tiedollisen ja taidollisen perusosaamisen työllistyäkseen ammattiin

  • osaa tehdä levytöitä, hitsata sekä valmistaa erilaisia metallirakenteita

  • osaa käyttää numeerisesti ohjattuja levytyökoneita

  • tuntee metallialalla käytettävät materiaalit
  • osaa työskennellä turvallisesti
  • omaa myös perustaidot hydrauliikasta ja pneumatiikasta, manuaalisista koneistustöistä sekä sähkömekaanisista asennustöistä.

Koulutus on ammatillista peruskoulutusta, jonka suoritettuaan henkilöllä on riittävät valmiudet suoriutua kone- ja metalliteollisuuden hitsaus- ja levyalan ammattitehtävissä huomioiden työturvallisuus, laatu- ja taloudellisuusnäkökohdat.

Aika

Koulutusta toteutetaan non-stop -periaatteella, jolloin opiskelun aloittaminen voi tapahtua opiskelijan tarpeen mukaan. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen (maksimi 3 vuotta), riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta.

Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, koostuen lähiopetuksesta (noin 4 pv/kk) ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskeluna) sekä työssäoppimisesta. Opintoihin sisältyy lisäksi henkilökohtaista opintojen ohjausta. Lähiopetuksessa on joulu- ja kesätauot.

Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.


Haku   

Hakuaika jatkuva. Hae koulutukseen tästä: Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja, nonstop


Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen taustatietolomake osoitteessa www.hyria.fi/oppisopimus

Lisätiedot
Oppisopimusasiat www.hyria.fi/oppisopimus


Peruutusehdot (eivät koske oppisopimusopiskelijaa)   

Tiedotamme opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Mikäli ilmoittautuja ei pääse koulutukseen, peruutus voidaan tehdä ilmoittautumisajan loppuun saakka sekä viimeistään 5. arkipäivänä opiskelupaikkatiedon saamisen jälkeen. Ilmoitathan esteestäsi, jotta opiskelupaikka ei jäisi käyttämättä!


Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden koulutuksen muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen.