Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja, oppisopimus, non-stop

Sisältö


Orientaatiopäivä (1 päivä)

 • Lähtötason kartoitus    
 • Henkilökohtaistaminen
 • Verkkoympäristöön tutustuminen.

 

Tavaran vastaanotto ja säilytys (2 päivää)

 • Vastaanoton menetelmät
 • Näkyvä ja piilevä vahinko  
 • Säilytysyksiköiden muodostaminen
 • Varastosäilytystekniikat.

 

Vaarallisten aineiden käsittely (3 päivää)

 • Keräilyn ohjaus ja ajoitus
 • Osoitejärjestelmät
 • Pakkaukset ja pakkausmerkinnät
 • Rahditusperusteet
 • Keräilyreitit ja taloudellinen työskentely.

 

Inventointi ja saldonhallinta (2 päivää)

 • Varaston ohjauksen menetelmät ja tunnusluvut
 • Atk-taidot
 • Varastoinnin kustannukset
 • Inventoinnin suorittaminen.

 

Trukinkuljettajan tehtävät (2 päivää)

 • Trukkityypit ja trukkiturvallisuus    
 • Trukin toimintaperiaatteet
 • Henkilönostot.

 

Tavaran keräily ja lähetys (2 päivää)

 • Vaarallisten aineiden ja kemikaalien ryhmät
 • Vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointi.

 

Alan yritystoiminta (2 päivää)

 • Markkinoinnin ja asiakaspalvelun merkitys
 • Yritysmuodot
 • Yrityksen taloudelliset tavoitteet.

 

Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa (2 päivää)

 • Markkinoinnin peruskäsitteet    
 • Rahti- ja varastointikustannukset
 • Oman yrityksen organisaatio. 

 

Tutkintotilaisuudet omalla työpaikalla

Logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen osaamisala koostuu:

Pakolliset tutkinnon osat: 
  

 • Tavaran vastaanotto ja säilytys  
 • Tavaran keräily ja lähetys 
 • Inventointi ja saldonhallinta   
 • Trukinkuljettajan tehtävät.

 

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Vaarallisten aineiden käsittely
 • Alan yritystoiminta
 • Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa
 • Varaston tietojärjestelmät.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: