Koneistajan ammattitutkinto

Sisältö
Koneistajan ammattitutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan, jolloin kunkin opiskelijan opintopolku täsmentyy. Valmistavan koulutuksen suunnitelma laaditaan tukemaan tutkinnon suorittamista.

Hakeutumisvaiheessa:
 • selvitetään hakijan aikaisemmin hankkima osaaminen ja työkokemus
 • arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle
 • arvioidaan hakijan koulutustarpeet sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien tarve
 • arvioidaan hakija ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet, sekä otetaan huomioon hakijan työpaikan kehittämistarpeet.
Arviointien pohjalta tehdään yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tutkinnon muodostuminen:

Vaihtoehto 1:
Vaihtoehdossa 1 on neljä valinnaista tutkinnon osaa. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden tutkinnon osan suorittamista.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava kaksi osaa, ovat
 • 3.1 NC-sorvaus
 • 3.2 NC-jyrsintä
 • 3.3 NC-hionta
 • 3.5 Manuaalikoneistus
Vaihtoehto 2:
Vaihtoehdossa 2 on kolme vaihtoehtoista tutkinnon osaa, kahteen vaihtoehtoiseen tutkinnon osaan liittyvä tutkinnon osa sekä neljä valinnaista tutkinnon osaa. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden vaihtoehtoisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Vaihtoehtoisen tutkinnon osan valinnasta riippuen koko tutkinnon suorittaminen edellyttää lisäksi tutkinnon osan CAM-2D-työstöratojen valmistus suorittamista.

Vaihtoehtoiset tutkinnon osat,
joista on valittava yksi osa, ovat
 • 3.1 NC-sorvaus
 • 3.2 NC-jyrsintä
 • 3.4 Moniakselinen työstö
Valittaessa tutkinnon osa 3.1 tai 3.2 on lisäksi suoritettava osa 3.6 CAM-2D-työstöratojen valmistus.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava yksi osa, ovat
 • 3.7 CAM-3D-työstöratojen valmistus
 • 3.8 Robotiikka työstökonesolussa
 • 3.9 Konepajamittaukset
 • 3.10 Tutkinnon osa muista tutkinnoista.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: