Koneistajan ammattitutkinto

Perustiedot
Koulutuspaikka
Hyria, Torikatu 18, Hyvinkää
Lisätietoja
hakutoimisto(at)hyria.fi
Hinta
Opiskelijamaksu 450 € ja tutkintomaksu 58 €. Mikäli opiskelija suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, maksaa hän vain 58 € tutkintomaksun. Koulutus on osittain opetusministeriön rahoittamaa koulutusta.
Tuotteet
Studentum Aikuiskoulutus
Jatkuva haku_Koneistajan ammattitutkinto
Kuvaus
Koneistajan_ammattitutkinto (pdf) (97.4 KB)
Kohderyhmä
Tutkinnon kohderyhmänä ovat koneistajan ammatissa kokemusta hankkineet, tutkintoa vailla olevat henkilöt.

Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on työpaikka, jossa tutkinnon edellyttämä ammattitaito voidaan hankkia pääsääntöisesti käytännön työtehtävissä. Oppilaitoksessa on mahdollista suorittaa käytännön harjoituksia niiltä osin, kun omalla työpaikalla ei niihin ole mahdollisuuksia.

Tavoite
Tutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaja:
  • omaa koneistajan ammatin tiedollisen ja taidollisen osaamisen menestyäkseen ammatissa
  • osaa tehdä ammattihenkilöltä vaadittavalla tavalla itsenäisesti valinnaisuudesta riippuen sorvaus-, jyrsintä- ja hiontatöitä sekä manuaalisilla ja/tai numeerisesti ohjatuilla työstökoneilla (CNC)
Koulutus on ammatillista erikoistumiskoulutusta, jonka suoritettuaan henkilöllä on riittävät valmiudet suoriutua vastuunalaisissa ja tarkkuutta vaativissa koneistusalan ammattitehtävissä huomioiden työturvallisuus, laatu- ja taloudellisuusnäkökohdat.

Aika
Koulutusta toteutetaan non-stop -periaatteella, jolloin opiskelun aloittaminen voi tapahtua opiskelijan tarpeen mukaan. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen (noin 2 vuotta), riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta.

Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, koostuen lähiopetuksesta (noin 4 pv/kk) ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskeluna) sekä työssäoppimisesta. Lähiopetuksen määrää on mahdollista yksilöllisesti kasvattaa, hallityötiloissa toteutettavien harjoitusten sitä edellyttäessä. Opintoihin sisältyy lisäksi henkilökohtaista opintojen ohjausta. Lähiopetuksessa on joulu- ja kesätauot.

Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Haku
Hakuaika jatkuva.
Hae koulutukseen tästä: Koneistajan ammattitutkinto, nonstop

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen taustatietolomake osoitteessa www.hyria.fi/oppisopimus

Lisätiedot

Oppisopimusasiat www.hyria.fi/oppisopimus

Peruutusehdot (eivät koske oppisopimusopiskelijaa)
Tiedotamme opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Mikäli ilmoittautuja ei pääse koulutukseen, peruutus voidaan tehdä ilmoittautumisajan loppuun saakka sekä viimeistään 5. arkipäivänä opiskelupaikkatiedon saamisen jälkeen. Muutoin veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautunut ja opiskelupaikkatiedon saanut jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko koulutuksen hinnan. Ilmoitathan esteestäsi, jotta opiskelupaikka ei jäisi käyttämättä! Maksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden koulutuksen muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen.