Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja, non-stop

Sisältö
Kone- ja metallialan perustutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan, jolloin kunkin opiskelijan opintopolku täsmentyy. Valmistavan koulutuksen suunnitelma laaditaan tukemaan tutkinnon suorittamista.

Hakeutumisvaiheessa:
 • selvitetään hakijan aikaisemmin hankkima osaaminen ja työkokemus
 • arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle
 • arvioidaan hakijan koulutustarpeet sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien tarve
 • arvioidaan hakijan ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet sekä otetaan huomioon hakijan työpaikan kehittämistarpeet.
Arviointien pohjalta tehdään yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Pakolliset tutkinnon osat:
 • Asennuksen ja automaation perustyöt
 • Koneistuksen perustyöt
 • Levytöiden ja hitsauksen perustyöt
 • Sähkömekaaniset asennukset
 • Kunnossapito
Valinnaiset tutkinnon osat:
 • Koneautomaation asennus
 • Hydrauliikka asennukset
 • Koneiden ja laitteiden korjaus
 • Logiikkaohjauksien asennukset
 • Ohjausjärjestelmien asennus
 • Pneumatiikka-asennukset
 • Asennushitsaus
 • Hitsaus
 • IW-hitsaus
 • Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus
 • Levy- ja teräsrakennetyöt
 • Levytyökeskuksen käyttö
 • NC-tarkkuussärmäys
 • Ohutlevytyöt
 • Rakennusten teräsosien valmistus
 • CAD/CAM 2D -työstöratojen valmistus
 • CAD/CAM 3D -työstöratojen valmistus
 • CNC-sorvaus
 • CNC-jyrsintä
 • Hionta
 • Manuaalikoneistus
 • Konepajamittaus
 • Moniakselien valmistus
 • Työstö kipinätyöstökoneella
Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: