Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja, non-stop

Perustiedot
Koulutuspaikka
Hyria, Torikatu 18, Hyvinkää
Lisätietoja
hakutoimisto(at)hyria.fi
Hinta
Tutkintomaksu 58 €. Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa.
Tuotteet
Studentum Aikuiskoulutus
Jatkuva haku_Koneistaja
Kuvaus
Kone_ja_metallialan_perustutkinto_koneistaja (pdf) (97.3 KB)
Kohderyhmä
Tutkinnon kohderyhmänä ovat koneistajan ammattia uutena ammattina tai ilman alan aikaisempaa koulutusta työn ohessa opiskelevat henkilöt.

Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on työpaikka, jossa tutkinnon edellyttämä ammattitaito voidaan hankkia pääsääntöisesti käytännön työtehtävissä. Oppilaitoksessa on mahdollista suorittaa käytännön harjoituksia niiltä osin, kun omalla työpaikalla ei niihin ole mahdollisuuksia.

Tavoite
Tutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaja:
  • omaa koneistajan ammatin tiedollisen ja taidollisen perusosaamisen menestyäkseen ammatissa
  • osaa tehdä työpiirustusten mukaan poraus-, sorvaus-, jyrsintä- ja hiontatöitä sekä manuaalisilla että numeerisesti ohjatuilla työstökoneilla (CNC)
  • omaa myös perustaidot levy- ja hitsaustöistä, koneenasennustöistä sekä sähkömekaanisista asennustöistä.

Koulutus on ammatillista peruskoulutusta, jonka suoritettuaan henkilöllä on riittävät valmiudet suoriutua vastuunalaisissa ja tarkkuutta vaativissa koneistusalan ammattitehtävissä huomioiden työturvallisuus, laatu- ja taloudellisuusnäkökohdat.

Aika
Koulutusta toteutetaan non-stop -periaatteella, jolloin opiskelun aloittaminen voi tapahtua opiskelijan tarpeen mukaan. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen (maksimi 3 vuotta), riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta.

Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, koostuen lähiopetuksesta (noin 4 pv/kk) ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskeluna) sekä työssäoppimisesta. Lähiopetuksen määrää on mahdollista yksilöllisesti kasvattaa, hallityötiloissa toteutettavien harjoitusten sitä edellyttäessä. Opintoihin sisältyy lisäksi henkilökohtaista opintojen ohjausta. Lähiopetuksessa on joulu- ja kesätauot.

Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

 

Haku

Hakuaika jatkuva. Hae koulutukseen tästä: Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja, nonstop

 Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen taustatietolomake osoitteessa www.hyria.fi/oppisopimus


Lisätiedot
Oppisopimusasiat www.hyria.fi/oppisopimus

 

Peruutusehdot (eivät koske oppisopimusopiskelijaa)   
Tiedotamme opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Mikäli ilmoittautuja ei pääse koulutukseen, peruutus voidaan tehdä ilmoittautumisajan loppuun saakka sekä viimeistään 5. arkipäivänä opiskelupaikkatiedon saamisen jälkeen. Ilmoitathan esteestäsi, jotta opiskelupaikka ei jäisi käyttämättä!

Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden koulutuksen muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen.