Kunnossapidon ammattitutkinto, non-stop

Sisältö
Kunnossapidon ammattitutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan, jolloin kunkin opiskelijan opintopolku täsmentyy. Valmistavan koulutuksen suunnitelma laaditaan tukemaan tutkinnon suorittamista.

Hakeutumisvaiheessa:
 • selvitetään hakijan aikaisemmin hankkima osaaminen ja työkokemus
 • arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle
 • arvioidaan hakijan koulutustarpeet sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien tarve
 • arvioidaan hakijan ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet sekä otetaan huomioon hakijan työpaikan kehittämistarpeet.
Arviointien pohjalta tehdään yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Pakolliset tutkinnon osat:
 • Kunnossapidon toiminnot
 • Kunnossapidon tiedon hallinta
 • Työturvallisuus
Valinnaiset tutkinnon osat:
 • Sähkö- ja automaatiokunnossapidon perustyöt
 • Automaatiokunnossapito
 • Sähkökunnossapito
 • Sähkökoneiden käämintä
 • Hydrauliikan kunnossapito
 • Pneumatiikan kunnossapito
 • Proportionaali- ja servotekniikan kunnossapito
 • Korjaushitsaus ja osien valmistus
 • Prosessilaitteiden kunnossapito
 • Laakerointien ja tehonsiirron kunnossapito
 • Voiteluhuolto
 • Kunnonvalvonnan mittaukset

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: