Kone- ja metallialan perustutkinto, automaatioasentaja, non-stop

Sisältö

Kone- ja metallialan perustutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan, jolloin kunkin opiskelijan opintopolku täsmentyy. Valmistavan koulutuksen suunnitelma laaditaan tukemaan tutkinnon suorittamista.


Hakeutumisvaiheessa:

 • selvitetään hakijan aikaisemmin hankkima osaaminen ja työkokemus

 • arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle

 • arvioidaan hakijan koulutustarpeet sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien tarve

 • arvioidaan hakijan ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet sekä otetaan huomioon hakijan työpaikan kehittämistarpeet.

Arviointien pohjalta tehdään yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.


Pakolliset tutkinnon osat:

 • Asennuksen ja automaation perustyöt

 • Koneistuksen perustyöt

 • Levytöiden ja hitsauksen perustyöt

 • Sähkömekaaniset asennukset

 • Automaatioasennus

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Koneautomaation asennus

 • Hydrauliikka-asennukset

 • Koneiden ja laitteiden korjaus

 • Logiikkaohjauksien asennukset

 • Ohjausjärjestelmien asennus

 • Pneumatiikka-asennukset

 • Asennushitsaus

 • Hitsaus

 • IW-hitsaus

 • Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus

 • Levy- ja teräsrakennetyöt

 • Levytyökeskuksen käyttö

 • NC-tarkkuussärmäys

 • Ohutlevytyöt

 • Rakennusten teräsosien valmistus

 • CAD/CAM 2D -työstöratojen valmistus

 • CAD/CAM 3D -työstöratojen valmistus

 • CNC-sorvaus

 • CNC-jyrsintä

 • Hionta

 • Manuaalikoneistus

 • Konepajamittaus

 • Moniakselien valmistus

 • Työstö kipinätyöstökoneella

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: