Yrittäjän ammattitutkinto, Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala, non-stop

Sisältö
Tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osan hyväksyttyä suorittamista.

Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat:

3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

3.2 Yritystoiminnan käynnistäminen tai
3.11 Franchisingyrittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:

3.4 Tuotteistaminen

3.7 Henkilöstöhallinto

3.10 Tuotannon hallinta

3.5 Taloushallinto

3.8 Sähköinen liiketoiminta

3.11 Franchisingyrittäminen

3.6 Myynti ja markkinointi

3.12 Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta


Tutkinnon osan 3.11 Franchisingyrittäminen voi valita pakolliseksi tutkinnon osaksi, jolloin se korvaa tutkinnon osan 3.2 Yritystoiminnan käynnistäminen.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: