Yrittäjän ammattitutkinto, Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala, non-stop

Sisältö
Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan hyväksyttyä suorittamista. Yrittäjän oppisopimus suoritetaan yrittäjän omassa yrityksessä.

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala

Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa:

3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:

3.4 Tuotteistaminen

3.7 Henkilöstöhallinto

3.10 Tuotannon hallinta

3.5 Taloushallinto

3.8 Sähköinen liiketoiminta

3.11 Franchisingyrittäminen

3.6 Myynti ja markkinointi

3.12 Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta


Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: