Thomas-analyysi - käyttäytymistyylit tutuksi

Lisätiedot
LAKANEN, ERJA, koulutuspäällikkö
johtaminen ja esimiestyö, liiketalouden ala, tieto- ja viestintätekniikka

Puh. 0400 387 675