Isännöinnin ammattitutkinto

28.10.2015

Sisältö
Asunto-osakeyhtiön hallinnon hoitaminen
 • Isännöitsijän asema asunto-osakeyhtiössä
 • Suunnitelmallinen toiminta
 • Päätöksenteosta huolehtiminen
 • Kiinteistön sopimusasioiden hoito
 • Ilmoitukset ja asiakirjojen hallinta
 • Riskienhallinta
 • Omien työskentelytapojen kehittäminen

Asunto-osakeyhtiön talouden hoitaminen

 • Taloushallinnon vastuut
 • Talouden suunnittelu
 • Maksuliikenteen hoitaminen
 • Taloushallintoon liittyvät laskelmat
 • Asunto-osakeyhtiön taloudellinen tilanne
 • Verotus
 • Tilintarkastus
 • Korjaushankkeiden talouden hoitaminen asunto-osakeyhtiössä

Asunto-osakeyhtiön teknisestä elinkaaresta huolehtiminen

 • Kiinteistön elinkaaren hallinta
 • Vastuunjako kiinteistön teknisessä hoidossa
 • Talotekniikasta huolehtiminen
 • Korjaushankkeiden toteuttaminen
 • Korjaushankkeiden etenemisen seuranta

Asunto-osakeyhtiön isännöinnin käyttäjäpalvelut ja viestintä

 • Isännöintiorganisaation asiakaspalvelukonseptin toteuttaminen
 • Asiakastyytyväisyyden varmistaminen
 • Asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen
 • Viestintä ja vuorovaikutus
 • Kohderyhmien tunnistaminen
 • Tiedottaminen kohderyhmille

Valinnaisista tutkinnon osista tutkinnon suorittaja valitsee vähintään yhden osan:

Asiakkuuksien hoitaminen
 • Asiakkuuksien määrittely ja hoitaminen
 • Isännöintiyrityksen kilpailuetujen määrittely
 • Markkinointiviestinnän toteuttaminen
 • Palvelujen tuotteistaminen ja tarjoaminen

Liikeidean täsmentäminen
(Yrittäjän ammattitutkinnon tutkinnon osa)
 • Yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet ja elämäntilanne
 • Ammatillinen osaaminen ja omien edellytysten arviointi
 • Toimialan mahdollisuuksien ja riskien arviointi
 • Verkostoituminen
 • Yrityksen tulevaisuuden suunnittelu
 • Asiakaslähtöisten tuotteiden ja palvelujen suunnittelu
 • Resurssit
 • Täsmennetyn liikeidean laatiminen

Tutkinnon suorittaminen

Näyttötutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtaistettu oppimis- ja näyttösuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu ammattitaito ja kokemus. Näyttötutkinnon suorittaminen edellyttää isännöinnin alan työtehtävien tekemistä. Tutkinto perustuu näyttötutkinnon suorittajan laatimaan arviointiaineistoon, tutkintotilaisuuksiin ja arviointikeskusteluun.

Mikäli olet jo toiminut isännöintialan työtehtävissä, kysy tutkinnon suorittamista ilman valmistavaa koulutusta!

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta